Dlouhodobá strategie společnosti je postavena na:

  • kvalitních službách
  • otevřené komunikaci se zákazníky
  • využívání moderních technologií a jejich neustálé inovaci
  • technicko-informační podporou a inovací výrobního sortimentu
  • přísném dodržování zdravého cash flow
  • implementací nových progresivních prvků řízení
  • systematickém vzdělávání, zvyšování kvalifikace a motivace pracovníků