V polovině roku 2012 investovala společnost CIDEM Hranice, a.s. do nákupu fotovoltaické elektrárny FVE 6 s.r.o., která se nachází v blízkosti města Bystřice pod Hostýnem. Poloha města je výhodným místem pro vysoký počet slunečních dní. Zařízení na výrobu elektřiny ze slunečního záření má celkový instalovaný výkon panelů 1,795 MWp. Nová fotovoltaická elektrárna se rozkládá na ploše téměř čtyř hektarů a sestává se z 8.160 kusů polykrystalických panelů LG Solar. Díky této fotovolaické elektrárně je možné vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji.

Instalace zdroje 100% čisté ekologické energie je dalším krokem společnosti CIDEM Hranice, a.s. v investování do nových technologií prospěšných životnímu prostředí.