Cidemat

Společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o. patří mezi největší výrobce teracové dlažby v České republice. Významný podíl jejího výrobního programu představuje výroba betonové dlažby a kompletačních materiálů v podobě soklitových pásků, parapetních desek a schodišť. K těmto výrobkům poskytuje společnost kompletní poprodejní servis včetně odborné pokládky, spárování a impregnace dlažby.

O kvalitách poskytovaných služeb svědčí i skutečnost, že na přání zákazníka je společnost připravena vyrobit i speciální dlažbu s kresbou a vzorem dle konkrétního individuálního požadavku.

Vysokou kvalitu výrobků firma zajišťuje prostřednictvím zavedeného systému řízení jakosti dle ISO 9002.

Společnost také podniká v oblasti odpadového hospodářství a v roce 1998 uvedla do provozu vlastní nově vybudovanou skládku kategorie S IV na ukládání nebezpečných odpadů v obci Řepiště u Ostravy.