Cetris

Akciová společnost CIDEM Hranice, divize CETRIS je výrobcem deskového materiálu, který uvádí na trh pod ochrannou značkou cementotřísková deska CETRIS®.

Výstavba závodu na výrobu cementotřískových desek v České republice byla zahájena v roce 1987, do provozu byl pak závod uveden v roce 1991.

V prvních letech výroby byl sortiment omezen v podstatě pouze na základní desku CETRIS® BASIC bez povrchové úpravy. Postupně se nabídka rozšiřovala, přibylo množství služeb jako např. řezání, frézování, broušení, vrtání, nanášení povrchových úprav a další. V současné době nabízíme celkem 14 druhů cementotřískových desek a stále vyvíjíme nové druhy, abychom uspokojili potřeby a přání našich zákazníků.

Společnost CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS je v současnosti největším výrobcem cementotřískových desek v Evropě. Výrobní kapacita linky je 55 000 m3 ročně.

O rozšiřující se oblibě a mnohostranném použití desek CETRIS® svědčí i to, že jsou v současné době vyváženy do takřka celé Evropy, ale také do zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

Cementotřískové desky CETRIS® jsou vyráběny technologickým zařízením dodaným německou firmou BISON. V roce 2010 prošla výrobní linka celkovou rozsáhlou rekonstrukcí s cílem zkvalitnit a zvýšit objem výroby. Nově je ve výrobní lince osazeno čistící a brousící zařízení, které dokonale čistí výrobní plechy a tím zlepšuje kvalitu povrchu desek. Byla zrekonstruována a prodloužena sušárna, byla pořízena nová formátovací pila. Při formátování vyrobených desek lze nyní deklarovat nižší hodnoty tolerancí přípustných odchylek rozměrů a tvarů, které jsou výrazně pod normovými hodnotami. Velkých změn dostála linka na nanášení povrchových úprav. Byla pořízena plně automatizovaná linka se stříkacím strojem KRONOS od italského výrobce MAKOR, která dokonale povrchově ošetřuje nejen lícovou pohledovou stranu desek, ale i její hrany. Ve vylepšeném a rozšířeném postupu nanášení povrchových úprav nechybí na začátku celého procesu čistící a brousící zařízení pro přípravu lícové plochy a výkonné sušící a chladící zařízení. Modernizací prošla i kompresorovna, proběhlo rozšíření expediční haly a i do budoucna počítáme s investicemi vedoucími k modernizaci a rozšířování našeho závodu.

Velkou a neustálou pozornost věnujeme kvalitě vyráběných produktů. Již v roce 1996 jsme získali certifikát systému managementu kvality podle ISO 9002 a po vydání nové normy ISO 9001 jsme tento systém v roce 2003 recertifikovali. Kvalitu vyráběných cementotřískových desek CETRIS® dokládá i evropský certifikát, který potvrzuje shodu vlastností našich výrobků s evropskými normami. Dodržení této kvality je průběžně dozorováno certifikačními orgány.